VMX-2HA

RIEGL VMX-2HA 是一款高速、高性能的双激光移动测图

系统,可在高速行驶下获取准确而高密度的各类数据。

3,600,000 点/秒的激光发射频率和 500 线/秒的线扫描速

度,可大幅提高数据获取速度,是测绘级移动测图应用的

理想选择。

该系统搭载了两台 RIEGL VUX-1HA-22 高精度激光传感器一

套高精度惯导系统刚性一体化的流线设计最高可装配 9 台

性能相机。■  激光发射频率最高可达 2 MHz

■  最大测距可达420米

■  可集成最高9台相机

■  采用一级安全激光设计

技术参数

测距性能 

      激光安全等级

    一级安全激光

      最大测量速度

    1800 kHz

      最大测距

    475 m

      测量精度

    5 mm

      重复精度

    3 mm

      视场角

    360°

      线扫描速度

    高达 500 线/秒

      可接收回波次数

    实时波形处理技术,可接收无穷次回波IMU / GNSS 性能         

      定位精度(绝对)

    typ. 20 ~ 50 mm

      横滚/俯仰角精度

    0.005°

      航偏角精度

    0.015°

产品应用

1. 交通基础设施测图.jpg            1.jpg            3. 路面测绘.jpg            
交通基础设施测图            轨道测绘            路面测绘            4. 施工现场和料堆.jpg            5. 露天矿山测量.jpg            6. 城市建模.jpg            
施工现场和料堆            露天矿山测量            城市建模